Zeytin ve Astroloji

Örneğin Yunan mitolojisine göre Zeus’un kafasından doğan bilge tanrıça Athena yeni kurulan bir kente kendi isminin verilmesini ister. Aynı istek deniz tanrısı Poseidon’dan da gelir. Ve Zeus tarafından yapılan yarışma ise şöyledir; her kim insanlığa daha yarar sağlayacak bir şey yaparsa , yeni kurulan kente onun ismi verilecektir. Böylece karşı karşıya kalan tanrı ve tanrıça hamlelerini yapar. Athena mızrağını kayaya vurur ve dallarından zeytin fışkıran bir zeytin ağacı ortaya çıkar. Poseidon ise üç dişli olan dirgenini kayaya vurur ve savaş arabasını çekmek üzere çok güçlü ve durdurulamaz bir at çıkar. Ve yarışmayı elbette savaş yerine barış, yani Athena kazanır. Ve şehrin ismi bugün ki Atina olur.

Zeytin elbette sadece barışı simgelediği için değil yaşam ve ölümde de söz sahibi olduğu için çok özeldir. Astroloji’de zeytin ağacı zamanı simgeleyen Satürn ile temsil edilirken, zeytin ise “ölenlerin ruhlarını Hades’e teslim etmek üzere Styx nehrinden geçen Merkür ile temsil edilir. Ve Merkür hem yer altı hem de yer üstü dünyaya ulaşabilen tek simgedir. Antik Mısır’da ve Yunan’da ölülerin zeytinden elde edilen zeytin yağı ile sıvazlanmaları asla boşuna değildir. Bizler bir ömrün ne denli uzun ve sağlıklı olacağını öncelikle doğum haritalarındaki Satürn’ü inceleyerek anlamaya çalışırız. Elbette buna Güneş’in konumu da eklenir ki bazı kaynaklarda zeytin Güneş ile de simgelenmektedir. Ve dahi zamanı, zaman içerisinde bir eserin örneğin ne denli kalıcı olabileceğine dair ip uçlarını da bize Satürn verir. Kabaca bir tabirle, buradan yola çıktığımızda; sağlıklı, uzun ömürlü olmak için zeytin ve zeytin yağı tüketmemizin gerekliliği binlerce yılın kadim bilgisi iken, kalıcı eser veya bu dünyaya iz bırakmak istiyorsak da zeytin ağacı dikmek önümüzde uzanan binlerce yılın bilgisi olsun.

Ve son olarak Coğrafi Astroloji bakış açısından baktığımızda ise yine şahane bir veri ile karşılaşıyoruz. 29 Ekim 1923 saat 20:30 Ankara’ya göre çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti doğum haritasındaki zeytin noktası (Asc+Ay-Merkür) 14 derece Balık burcundadır. Burada Balık burcunun sınırsızlığı ve bereketinin altını çizmek isterim ki yöneticisi Jüpiter, Yerel Konum harita tekniği ile bakıldığında Kuzey Ege’den geçmektedir. Ve Jüpiter’in bolluk, bereket, sınırsızlık özelliklerine baktığımızda ülkemiz topraklarında ama özellikle Kuzey Ege’de sonsuza kadar zeytinin var olacağını anlayabiliriz.

Sevgi ve saygılarımla

Astrolog Selin Yılmaz