14 Mayıs Seçimi Astrolojik Analizi

Herkese Merhaba,

14 Mayıs 2023, saat 08:00 Ankara’ya göre olan seçim haritasında;

An haritasında 0 derece Yengeç burcu yükselmekte. 1 evde yerleşen Venüs Yengeç burcunda ve halkın moral ve motivasyonunu anlatan 5. Ev ile gizli grupları ve düşmanları , kollektif bilinci, acıları anlatan 12. Evi yönetmekte. 5 . ev ve 12. Evin ortak noktası ise gizli işler ve casuslar. Diğer taraftan ise 12. Ev dünyada iz bırakmakla ilgili olduğundan, bu seçimlerin tüm dünyada etki yaratabileceğini ifade ediyor olabilir. Skandalları da bu evde görürüz. Venüs her şartta bu seçimin kilit noktası çünkü 1. Evde.

Ay ise Balık burcunda ve 10 evde. Venüs ile üçgen açıda ve karşılıklı ağırlamada. İktidarı anlatan Satürn ile uzaklaşan üçgen açıda, muhalefeti anlatan Merkür ile yaklaşan sekstil açıda. Ay, halkı ifade eder ve halkın iradesinin yönünü bu şekilde anlayabiliriz. Kaldı ki değişken nitelikli Balık, kararsız seçmenin hiç beklenmedik bir tercih yapabileceğini, tahmin edilemez olacağını anlatıyor.

Satürn ve Ay’ı yöneten Jüpiter’in ise 29 derece olması bir dönemin sonunu ifade ettiğini söylersek yanlış olmaz. Öte yandan parlamentoyu ifade eden 11 evin içerisinde muhalefeti ifade eden Merkür’ün oluşu ve yeni deneyimleri, yenilenmeyi, geçmişi bırakmayı ifade eden Kuzey Düğümle kavuşumu yeniliği, değişimi bir kere daha vurguluyor. Fakat Merkür S pozisyonda, durağan yani. Ve sonları anlatan 4. Evin de yöneticisi olması kaynaklı, seçimin sonucunun sabit olacağını, değişmeyeceğini gösteriyor olabilir. Yani herhangi bir tekrar durumunda, sonuç aynı kalacaktır.

Kader tanrıçaları Klotho ve Atropos asterioidleri de an haritasında çok dikkat çekici, bir başlangıcı çevreleyen koşulları anlatan Klotho Balık burcunda Ay ile kavuşumda, ve sonları , ölümü anlatan Atropos ise yine hasar ve yaralanmaları, dışlanmayı, eksikliği anlatan Kiron ile kavuşumda ve 11. Evde. Diğer yandan Kiron, 18 derece Koç’ta, bu da ülkenin kuruluş an haritasındaki Kiron ile aynı derecede. Ve Kiron, ötekileşme ile, dışlanma ile, bir arada yaşayıp da hep bir şekilde eksik hissetme halidir. Bu derecenin tetiklendiği bir diğer yıl 1973 ve o yılki seçimlerin galibi Bülent Ecevit.

Ülke haritası ile beraber değerlendirdiğimizde ise;

Seçimi ifade eden Venüs’ün ülkemizin yükselen çizgisinde olması bile Venüs’ün önemini bir kez daha gösteriyor. Düğümlere uyumlu açı ile bağlanması, parlamentoyu ifade eden Mars’a yok etme, mücadele ve nihayetinde başarı açısı olan kare açı yapması , ve Güneş’in transit GAD kavuşumu , köklü değişimleri ve bu değişimde kadınların söz sahibi olabileceğini ifade ediyor. Ve bu seçimin de başlı başına bir değişim sürecini tetiklemesini anlatıyor ki 29 derece Koç burcunda 20 Nisan’da gerçekleşen Güneş Tutulmasının yöneticisi Mars’ın ülke Pluto’sunun üzerinde olması da cabası. Dönüşümün bir kez daha altı çiziliyor. Kolay olmayacak.

Ben 20 Nisan tutulmasının ülke için çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü 29 derece Koç hem tamamlanmayı, bir sürecin sonunu anlatırken diğer yandan da halkı anlatan Ay’a sekstil (irade) açısı ile bağlanıyor. Halkın kendi iradesi ile istediği sonuca ulaşacağını anlatıyor bu gösterge. Bu tutulma hem Güneş-Satürn orta noktasına karşıt açı yapıyor, hem de tutulma anı Güney Düğüm ülkenin Güneş’inin üzerinde.

Ülkemize ait Güneş Dönüşü haritasında 1. Ev yükseliyor ki köşe evler yükseliyorsa bu o yılın çok önemli bir yıl olacağını ifade eder.  Mayıs ayını ifade eden zaman aralığının zorlayıcı, sarsıcı ama yenilik ve daha önce yaşanmamışın yaşanacağını anlatıyor. Yepyeni bir deneyim söz konusu olabilir.

Ay Dönüşü ise yükselen ile muhalefeti aynı gezegenin, yani Jüpiter’in göstermesi ve yine Ay ile uyumlu açıda olması , muhalefeti yine öne çıkarıyor.

Özetle;

Seçim belirsizliklerle başlayıp, kararsızların ve tahmin edilemez bir topluluğun önemli etkisi ile, sonuç değiştirilemez şekilde olacak gibi görünüyor. Parlamentonun baştan sona yenilenmesi, halkın iradesini vicdanından yana kullanacağını öngörebiliriz. Muhalefetin güçlü olduğunu, tarafların bir şekilde uzlaşı sağlayacaklarını, tüm belirsizliklere rağmen olması gerekenin olacağını düşünüyorum. Ve kadınları çok duyacağız, çok konuşacağız gibi görünmekte. Sonucu kadınların kararı, duruşu ve eylemleri belirleyebilir.

Sevgilerimle

Selin