Jüpiter Uranüs Kavuşumu

21 Nisan’da yılın en önemli kavuşumu gerçekleşiyor. Jüpiter ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Geçmişe dönüp baktığımızda en son kavuşumu 4 Ocak 2011’de Balık burcunda görüyoruz ki Arap Baharı çıkıyor karşımıza. Her tarihi anlatmayacağım ama Fransız Devriminden (1789), Ay’a ilk ayak basılan 20 Temmuz 1969’a, 8 Mayıs 1941’de 55 kişinin öldüğü batan Alman gemisi ve elbette 2. Dünya savaşının o zorlu zamanlarına , 1914 1. Dünya savaşına kadar dünya tarihi açısından zorlayıcı, aşırılıkların yaşandığı zamanlara işaret ediyor.

Düşen uçaklar, batan gemiler, büyük depremler, isyanlar ve savaşlara rastlıyoruz geçmiş kavuşumlarda.

Bu demek değil ki her kavuşumda bunların hepsi olacak, Boğa’daki bu kavuşum, finansal sarsıntıları, yer kürenin sarsılmasını, konfor anlayışının değişmesini, paranın yön ve şekil değiştirmesini getirebilir.

Uranüs, ultra bağımsız , ilklerle ilgili olan, kaotik bir enerjidir. Patlak veren olayları ifade eder, muhalif duruştur. Geçici değişimleri getirir. İrtibata geçtiği gök cismini de bu biçimde etkiler, ayrıksılaştırır, sistem dışına iter.

Jüpiter ise inançlar, ahlak, aşırılıklar, büyüklükler, sınırları aşmak, yayılmak, göçler, soy kırım, doğal afetler, işgal, büyüme ve gelişme fırsatları, uçaklar, gemiler, lise ve üniversiteler, Astrologları ifade eder. Gökyüzü, uzay, genel hava kalitesi, ordular, limanlar, yaygın ve ucuz olan şeyler, basın-yayın ve eğitim kurumlarını da ekleyebiliriz.

Boğa burcu ise dünyanın burcudur. Finans, para, bankalar, sermaye sahipleri, tarlalar, köylüler, çiçekler ve tohumlar, sanat eserleri, refah seviyesi, yatırımlar ve yatırımcılar, müzisyenler, ulusal güvenlik, halktan alınan vergi gibi konuları anlatır. Dispozitör Venüs ise Koç’ta ve Mars ile karşılıklı ağırlamada, Kiron ile kavuşumda.  İfade ettiği şey ise, yine savaş-saldırı-hasar gibi görünüyor. Aynı zamanda finans dünyasında yaşanacak ilkleri ve girişimleri de ifade edebilir, bazı kuruluşların artık sistem dışına itilmesini görebiliriz.

Özetle;

 • Uçak, gemi, uzay gemisi kazaları-saldırıları
 • Depremler, seller, ilginç hava olayları, iklimin beklenmedik biçimde normalin dışına çıkışı
 • Finans dünyasında şaşırtıcı, ilginç girişimler-geçici hareketlilik
 • Borsa-coin vb spekülatif yatırımlarda çığır açan gelişmeler ve şaşırtıcı etkiler
 • Etik dışı, diğer ülkelerden bağımsız yer-toprak işgalleri. Ulusal güvenlikle ilgili ülkelerin sorunları
 • Çiftçi ve köylü ayaklanmaları
 • Gıda ürünlerinin fiyatlarının artışı, ve buna bağlı insan ayaklanmaları. Banka veya market yağmaları. Göçler, göçmenlerle ilgili sorunlar

 

Öte yandan;

 • Bağımsız biçimde büyüyen finans kuruluşları, yeni banka vb oluşumlar
 • Yeni versiyon beslenme şekilleri ve ürünleri
 • Para dünyasında yeni akımlar, yeni bir satın alma-satma şekli ortaya çıkabilir.
 • Turizmde yeni akımlar
 • Doğayı korumak ile ilgili özellikle uçak vb araç yakıtlarında gelişmeler, değişimler

 

Bireysel hayatlarımızda ise böylesi zorlayıcı olmayabilir etkiler. Tam aksine, özgürce büyüme fırsatlarından bahsedebiliriz. Jüpiter, eğitim, seyahatler, büyüme ve gelişme fırsatlarıdır. Boğa burcunun da para ile olan ilişkisine baktığımızda, finansal kaynakları aniden hızlı biçimde büyütme fırsatları ile karşılaşmamız olasıdır. Bu dönemi değerlendirmek gerekiyor.

Ek;

Jüpiter, Sümer’de Enlil. Doğanın ve bütünün hayrını, iyiliğini her şeyin önünde tutar, ve insan denen varlığı o kadar da önemsemez. Uranüs ise, An, yani kaostur. An haritasında nihai dispozitör de Jüpiter, yani Enlil. İnsanı bir biçimde koruyan-kollayan Enki (Satürn) nin de dispozitörü. Yani, doğayı iyileştirecek ama bunu yaparken de insanların yaşamını çok da gözetmeyecek diyebiliriz.

 

Sevgilerimle

Selin